ಬಲ್ಲಿರೇನಯ್ಯ

 

ಉಡುಪಿ ಸಮೀಪದ ನಿಟ್ಟೂರಿನ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ೧೦ ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಮುರಳಿ ಕಡೇಕಾರ್ ನೇತ್ರತ್ವದಲ್ಲಿ ?
ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಹಬ್ಬಾಸ್